0Košík

Kolumbária

Modulární skladebná sestava kolumbária slouží k uložení zpopelnění lidských ostatků v urnách pietním a etickým způsobem (kolumbárium obecně – uložení lidských ostatků zemřelých lidí do obvodových, resp. vnitřních zdí sakrálních staveb).

Ekologický aspekt kolumbária

Architektonický aspekt kolumbária

Údržba a životnost kolumbária

Pro výrobu těchto konstrukcí slouží ocelové mobilní formy s přiloženými vibrátory.

Různé plastifikátory, stavební chemie, technologie výroby spolu s výrobními prostory zajišťují celoroční výrobu bez ohledu na klimatické podmínky. Tyto čtyři základní konstrukce lze rovněž (podle požadavků) zhotovit ze žuly, umělých mramorů, pískovců, vápenců apod.

Dalšími prvky modulární skladebné sestavy jsou ocelové spojovací a nosné konstrukce, které jsou povrchově upravovány např. chrómem, zinkováním, komaxitováním nebo kombinací mědi s úpravou nikl – zinek.

Urnové schránky jsou zavřeny kamennými deskami. Spojovací modul je osazen dřevěnými prvky a slouží jako lavička, prvek napojení dalších monobloků a květináč pro zeleň. Podrobný technický a konstrukční popis je součástí Osvědčení o zápisu užitného vzoru.

Charon 1 Charon 2

Kontaktní formulář